SICILIA

SICILIA, BEDDA MIA, TERRA DI ‘NCANTU TERRA D’AMURI E DI LU SENTIMENTU, CÙ TI LASSA, TI LASSA CCU LU CHIANTU E QUANNU TORNA, RIDI ED È CUNTENTU GIOVA...